Jag är socionom, legitimerad psykoterapeut och certifierad Marte meo terapeut med lång erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete. Jag har arbetat kliniskt inom vuxenpsykiatri,  barn- och ungdomspsykiatri (inkl. späd- och småbarnspsykiatri) samt med våld i nära relation (Utväg).

Mitt terapeutiska arbete baseras främst på psykodynamisk och familjeterapeutisk/systemisk teori samt anknytningsteori. 

Vid anknytnings- och samspelsbehandling kan jag använda Marte meo metoden som redskap i förändringsarbetet.

Jag utför även samspelsobservationer på uppdrag av exempelvis socialtjänst och barnhälsovård för bedömning av små barns behov och funktion.

 Inger Gunnergård Fransson -  Infra psykoterapi -  070-3351223